Бишкек ш., Манас пр., 28 (Токтогул көч. кесилиши) +996 (312) 614449
Мектептер
Бала бакчалар
Саламаттыкты сактоо
Маданий объектилер
Спорт комплекси
Суу менен камсыз кылуу
Турак жай
Башкалар

Облусу

Объекттин түрлөрү

Жумуштун түрлөрү

Статус

Даярдык %

от
до
Объекттер СМЕТАЛЫК БААСЫ,
миң сом
КЕЛИШИМ БОЮНЧА СУММА (БААНЫ ЖОГОРУЛАТУУ МЕНЕН),
миң сом
КАРЖЫЛАНГАН,
миң сом
БҮТҮРҮҮ КЕРЕК,
миң сом